Cáp mạng lẻ - Hàng Siêu Rẻ (Tp.HCM)

Showing all 12 results


-42% Giảm
12.000 7.000
Được xếp hạng 0 5 sao

Đã bán 212

Cáp mạng 1M5 UTP Cat5e Lxf bấm sẵn đầu đúc


-29% Giảm
14.000 10.000
Được xếp hạng 0 5 sao

Đã bán 87

Cáp mạng 3M UTP Cat5e Lxf bấm sẵn đầu đúc


-28% Giảm
18.000 13.000
Được xếp hạng 0 5 sao

Đã bán 41

Cáp mạng 5M UTP Cat5e Lxf bấm sẵn đầu đúc


-36% Giảm
28.000 18.000
Được xếp hạng 0 5 sao

Đã bán 117

Cáp mạng 10M UTP Cat5e Lxf bấm sẵn đầu đúc


-38% Giảm
52.000 32.000
Được xếp hạng 0 5 sao

Đã bán 11

Cáp mạng 15M UTP Cat5e Lxf bấm sẵn đầu đúc