Cáp mạng - Hàng Siêu Rẻ (Tp.HCM)


Sắp xếp theo


-33% Giảm
675.000 455.000
Được xếp hạng 0 5 sao

Đã bán 8

Thùng cuộn 300M cáp mạng Tencia UTP Cat5e 1002D


-28% Giảm
250.000 180.000
Được xếp hạng 0 5 sao

Đã bán 175

Thùng cuộn 100M cáp mạng Tencia UTP Cat5e 1002D


-24% Giảm
850.000 650.000
Được xếp hạng 0 5 sao

Đã bán 27

Thùng cuộn 300M cáp mạng Tencia FTP Cat5e 1002E


-33% Giảm
350.000 235.000
Được xếp hạng 0 5 sao

Đã bán 142

Thùng cuộn 100M cáp mạng Tencia FTP Cat5e 1002E


-25% Giảm
455.000 339.000
Được xếp hạng 0 5 sao

Đã bán 442

Thùng cuộn 300M cáp mạng Amplx UTP Cat5e 0830


-27% Giảm
515.000 375.000
Được xếp hạng 0 5 sao

Đã bán 148

Thùng cuộn 300M cáp mạng Amplx UTP Cat5e 0520


-25% Giảm
555.000 415.000
Được xếp hạng 0 5 sao

Đã bán 105

Thùng cuộn 300M cáp mạng Amplx UTP Cat5e 0332C-9% Giảm
2.980.000 2.720.000
Được xếp hạng 0 5 sao

Đã bán 14

Thùng cuộn 305M cáp mạng Golden Link Plus UTP Cat6


-11% Giảm
2.080.000 1.860.000
Được xếp hạng 0 5 sao

Đã bán 44

Thùng cuộn 305M cáp mạng Golden Link Plus UTP Cat5e-12% Giảm
Hết hàng
650.000 575.000
Được xếp hạng 0 5 sao

Đã bán 148

Thùng cuộn 100M cáp mạng Golden Link SFTP Cat5e-16% Giảm
1.580.000 1.320.000
Được xếp hạng 0 5 sao

Đã bán 25

Thùng cuộn 305M cáp mạng Golden Link SFTP Cat5e


-13% Giảm
615.000 535.000
Được xếp hạng 0 5 sao

Đã bán 0

Thùng cuộn 100M cáp mạng Golden Link UTP Cat6


-9% Giảm
1.780.000 1.615.000
Được xếp hạng 0 5 sao

Đã bán 8

Thùng cuộn 305M cáp mạng Golden Link UTP Cat6