Phụ kiện mạng - Hàng Siêu Rẻ (Tp.HCM)

Showing all 17 results
-31% Giảm
35.000 24.000
Được xếp hạng 0 5 sao

Đã bán 198

100 Hạt đầu bấm điện thoại RJ11 4 pin


-31% Giảm
32.000 22.000
Được xếp hạng 0 5 sao

Đã bán 332

100 Hạt đầu bấm mạng UTP RJ45 Cat5e COB


-17% Giảm
58.000 48.000
Được xếp hạng 0 5 sao

Đã bán 112

100 Hạt đầu bấm mạng UTP RJ45 Cat5e Amplx 325

-17% Giảm
325.000 270.000
Được xếp hạng 0 5 sao

Đã bán 48

100 Hạt đầu bấm mạng UTP RJ45 Cat5e Dintek


-14% Giảm
185.000 160.000
Được xếp hạng 0 5 sao

Đã bán 145

100 Hạt đầu bấm mạng UTP RJ45 Cat5e Golden Link


-22% Giảm
580.000 450.000
Được xếp hạng 0 5 sao

Đã bán 8

100 Hạt đầu bấm mạng UTP RJ45 Cat6 Dintek-30% Giảm
89.000 62.000
Được xếp hạng 0 5 sao

Đã bán 176

Vòng đánh số dây mạng cao su số Cat5e Cat6-32% Giảm
189.000 128.000
Được xếp hạng 0 5 sao

Đã bán 235

Kềm bấm hạt đầu cáp dây mạng HT-210C